INŠTITÚT KRÁSY BABOR Prešov | Gabriela Haľamová | Železničiarská 16, 08001 Prešov
mob.: 0905 780 737